YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra đại số 7 thời gian 45 phút chương 1

Detoan.net – thư viện đề thi toán học giới thiệu các bạn Đề kiểm tra đại số 7 thời gian 45 phút chương 1

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

Trường                 KIỂM TRA 45’

Lớp                                                   Môn: Đại Số

Họ và tên: ………………………………………………..

ĐỀ 1

Bài 1 (4 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) (– 1,25).14,7.(– 8);              b) ;   c) ;   d)

e) ;       f)   ;   g);

h)

Bài 2 (3 điểm): Tìm x, y biết:

a) ;         b) ;       c) ;           d)

Bài 3 (1 điểm ): So sánh

a) ;    b)

Bài 4 (2 điểm): Ba bạn Hùng, Minh, Khoa có số viên bi lần lượt tỉ lệ với 6; 7; 8. Tính số bi của mỗi bạn biết rằng số bi của bạn Khoa nhiều bạn Hùng 6 viên.

 

thư viện đề thi hóa học

No comments yet.

Leave a Comment

[X] Remove Ads
[X] Remove Ads